Vanliga frågor och svar

För att underlätta för dig likväl för oss själva har vi gjort denna sammanställning av de vanligaste frågorna vi får. Läs igenom, du hittar säkerligen svar på eventuella frågor du kan ha.

Varje projekt skiljer sig åt och det är svårt och riskabelt att försöka ge absoluta sanningar. Denna sammanställning syftar till att beröra frågor kring vårt arbetssätt, offerering och vad du som kund kan förvänta dig av ett samarbete med oss.


1. Vad innebär löpande fakturering?

Vid löpande fakturering redovisas material och arbetade timmar allteftersom bygget fortlöper. Alla inköp av material, övriga kostnader så som återvinning, transporter och arbetade timmar redovisas innan fakturering på ett synligt och lättförståeligt sätt. Vid längre projekt redovisas dessa rapporter löpande under arbetet.

 • Måleri 690 kr/tim
 • Snickeri, betong, grund 690 kr/tim
 • Plattsättning 690 kr/tim
 • EL 780 kr/tim
 • VVS 780 kr/tim
 • Ventilation 950 kr/tim
 • Plattsbyggda möbler 800 kr/tim
 • Finsnickeri 800 kr/tim
 • Offereringstjänster 1250 kr/tim
 • Ansökningar, bygglov, bygganmälan etc. 1250 kr/tim
 • Konsultation, samordnare 1250 kr/tim
 • Gasmontör 1 380 kr/tim
 • Skorsten och kamininstallation 800 kr/tim

Priser inklusive moms.

 

2. Vad innebär en offert?

Vi på Salma Bygg lägger stor vikt vid våra offerter och mycket tid på att ta fram dem. De är långt mer än en prislapp och innehåller detaljer och väl avvägd planering för hela projektet. Genom att lägga stor vikt vid förarbetet på det här sättet skapar vi bra förutsättningar för att göra ett bra arbete och en trygghet för dig som kund.

De kostnader som specificeras i offerten täcker in:

 • Arbetskostnader
 • Materialkostnader
 • Kostnader för sopsortering och återvinning
 • Kostnader för transporter

När du som kund godkänner offerten blir den bindande, och vi åtar oss att utföra arbetet enligt den kostnad och planering som finns definierad i offerten. Den fungerar i praktiken som ett avtal.

För mindre projekt (oftast ca 1-2 dagars genomförande) tar vi inte fram en offert utan ger istället ett riktpris för arbetet som vi därefter stämmer av med dig som kund under arbetets gång. Att lämna ett muntligt riktpris är alltid kostnadsfritt. Vill du ha en detaljerad, skriftlig offert kostar det mellan 2000 och 5000 kr (detta ingår i priset om vi sedan får uppdraget).

 

3. Vad ingår i en offert?

Våra offerter är långt mer än en prislapp och innehåller detaljer och väl avvägd planering för hela projektet (inklusive startdatum och slutdatum). Genom att lägga stor vikt vid förarbetet på det här sättet skapar vi bra förutsättningar för att göra ett bra arbete och en trygghet för dig som kund.

De kostnader som specificeras i offerten täcker in:

 • Arbetskostnader
 • Materialkostnader
 • Kostnader för sopsortering och återvinning
 • Kostnader för transporter

 

4. Kostar det att få en offert?

För att vi ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att vi är överens om vad som ska göras. Det första steget är oftast att vi pratas vid på telefon för att vi ska kunna göra oss en bild av projektet och stämma av en ungefärlig prisbild med dig som kund (skillnad på 10-15% plus eller minus kan förekomma). Vid behov gör vi därefter ett hembesök (ca en timme) för att besiktiga och gå igenom projektet mer i detalj (tidsplanering, ta mått, välja färger, välja material m.m). Därefter tar vi fram och lämnar en offert. Detta kostar ingenting så länge vi får uppdraget. Om du får en skriftlig offert och väljer att gå vidare med annan leverantör debiterar vi mellan 2000 kr och 5000 kr för vår tid.

Om du behöver extra hjälp för att kunna komma igång kan vi också hjälpa till med bland annat ansökan om bygglov eller att ta fram arkitekt- och konstruktionsritningar. Detta ingår inte i en offert utan är något vi gör mot ett arvode om 1250 kr/timme.

 

5. Vad ska jag tänka på innan jag ber om en offert?

Innan du ber om en offert är det bra att fundera igenom hur du vill ha resultatet, när du vill att arbetet ska vara klart och vilken budget du har för projektet.

Här kommer några frågor som kan vara bra att ställa sig själv:

Hur har jag planerat min budget?

 • Vad tror jag själv är kostnaden för det arbete jag vill få utfört?
 • Vad har jag för buffert?

Hur vill jag att arbetet ska göras?

 • Vilka kvalitetskrav har jag?
 • Vill jag att det skall gå fort?
 • Vill jag att det skall vara billigt?
 • Har jag några referensbilder eller annan information som hjälper till att beskriva hur jag vill ha det?
 • Vad vill jag ha för köks- och badrumsprodukter?
 • Har jag tittat på särskilda märken, prisklasser, färger, materialval?

När vill jag att arbetet ska göras?

 • Vill jag starta projektet genast eller vill jag göra projektet nästa sommar?
 • Vilka datum passar mig att få arbetet utfört?
 • Känner jag mig redo att starta projektet eller är jag fortfarande i ett planeringsstadium?
 • Har jag tid/utrymme/ork att förvandla mitt hem till en byggarbetsplats just nu?

 

6. Hur fungerar ROT?

Med ROT kan du dra av 30 % av arbetskostnaden upp till 50 000 kr. För att underlätta för dig som kund fyller vi i och skickar in alla blanketter till Skatteverket. Vi redovisar även ROT-avdraget på din offert. Det enda du behöver göra är att lämna dina uppgifter till oss och kolla upp att du har möjlighet att få göra ROT-avdrag.

Vill du veta mer om hur ROT-avdraget fungerar i detalj kan du läsa vidare på Skatteverkets hemsida.

 

7. Hur mycket ROT-avdrag har jag kvar att söka?

Avdrag för ROT och RUT söks från samma skatteutrymme och det utrymmet avgör hur mycket avdrag du kan göra per år. Om du redan har gjort avdrag för ROT eller RUT i år kan du ta reda på hur mycket du har kvar att söka. Detta kan du göra enkelt på Skatteverkets hemsida.

 

8. Vad är det för skillnad på Bygglov och Bygganmälan?

Bygglov tar tid att ansöka om och det tar ofta tid att få ett bygglov beviljat. Det kan vara bra att tänka på när du gör din tidsplanering. Bygganmälan är något annat. Det handlar om vissa byggnationer som inte kräver bygglov men som man ibland behöver anmäla. För att ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan vänder man sig till sin kommun.

Om du behöver hjälp med nödvändiga handlingar för att kunna komma igång kan vi på Salma Bygg hjälpa till med bland annat ansökan om bygglov, bygganmälan eller att ta fram arkitekt- och konstruktionsritningar. Detta gör vi mot ett arvode om 1250 kr/timme.

 

9. När behöver jag göra en bygganmälan?

Ibland måste du göra en bygganmälan även om du inte behöver bygglov. Detta gäller till exempel vid:

 • Rivning
 • Ändring av bärande konstruktion
 • Installation av eldstad
 • Hiss
 • Tillbyggnad på max 15 kvadratmeter
 • Uppförande av komplementbyggnad eller komplementbostad om max 25 kvadratmeter
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

 

10. Hur gör jag en bygganmälan?

För att göra en bygganmälan vänder du dig till din kommun. Som exempel kan du göra en bygganmälan i Stockholm via denna länk. Vi samarbetar ofta med Bygglovshjälpen.se, som kan hjälpa dig med allt kring bygglov för dina projekt. De arbetar i hela Sverige. Besök bygglovshjalpen.se.

 

11. När behöver jag ansöka om bygglov?

Det finns olika typer av byggnationer som kräver ett bygglov. Det gäller exempel vid:

 • Nybyggnationer
 • Tillbyggen större än 15 kvadratmeter eller andra stora ändringar
 • Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt

 

12. Hur ansöker jag om bygglov?

Att ansöka om bygglov kan ta flera månader och det kan vara bra att tänka på detta när du gör din tidsplanering. Du ansöker om bygglov hos din kommun. Här kan du till exempel söka bygglov i Stockholms kommun.

Om du behöver hjälp med nödvändiga handlingar för att kunna komma igång kan vi på Salma Bygg hjälpa till med bland annat ansökan om bygglov, bygganmälan eller att ta fram arkitekt- och konstruktionsritningar. Detta gör vi mot ett arvode om 1250 kr/timme.

 

13. Hur behöver jag förbereda mig inför byggstart?

Att renovera eller bygga om hemma kan vara ett omfattande arbete. För att vi ska kunna göra ett så bra och smidigt arbete som möjligt behöver vi det här från dig:

 • Vi behöver fritt utrymme att kunna utföra arbetet. Du behöver plocka undan saker och eventuellt möbler som står i vägen (inklusive gardinstänger, lampor mm).
 • Vi kan behöva din hjälp att kolla upp eventuella nödvändiga handlingar, till exempel information från din bostadsrättsförening el dyl.
 • Vi rekommenderar att du informerar dina grannar om att du kommer att renovera och under vilken tidsperiod arbetet kommer att pågå.
 • Vi kommer att behöva ha tillgång till el och toalett
 • Vi behöver nycklar och eventuella larmkoder (Det finns inga krav på att du behöver vara hemma, eller ens i landet, under pågående arbete)
 • Vid arbeten som kräver avstängning av vattnet behöver vi också kontaktuppgifter till en kontaktperson för bostadsrätten
 • Vi kan också behöva tillgång till ritningar av huset
 • Ditt hem kommer tillfälligt att vara en byggarbetsplats och vi behöver ditt samarbete och din förståelse för att även om vi visar hänsyn så kommer det att låta och damma under arbetets gång

 

14. Vad kostar det?

Kostnaden för ett projekt beror dels på hur mycket tid arbetet kommer att ta, dels på vilken typ av material som ska användas. Det är svårt att göra generella bedömningar och därför gör vi i regel hembesök för att kunna göra en bra bedömning och ta fram en offert. För mindre projekt (1-2 dagars genomförande) tar vi inte fram en offert utan ger istället ett riktpris för arbetet som vi därefter stämmer av med dig som kund under arbetets gång.

 

15. Kan det tillkomma oförutsedda kostnader och extra kostnader?

De kostnader som specificeras i våra offerter täcker in:

 • Arbetskostnader
 • Materialkostnader
 • Kostnader för sopsortering och återvinning
 • Kostnader för transporter

Det som kan innebära tillkommande kostnader är om det skulle finnas dolda fel som ingen kunnat veta om innan byggstarten. Extra kostnader tillkommer också om du som kund vill ändra dina önskemål eller lägga till ytterligare arbeten under projektet. Oförutsedda och extra kostnader tas antingen upp löpande eller som en ytterligare offert.

 

16. Kan jag lita på tidsplaneringen?

Ja. Vi har duktiga medarbetare, lång erfarenhet och god planering. Vi har hittills aldrig missat en deadline.

 

17. Kan jag få hjälp med design och planering?

Vi kan hjälpa dig med frågor kring design och planering och har även ett brett kontaktnät av duktiga konstruktörer, arkitekter, designers och leverantörer. Vi kan även hjälpa dig med bland annat ansökan om bygglov eller att ta fram arkitekt- och konstruktionsritningar. Detta gör vi mot ett arvode om 1250 kr/timme.

 

18. Vilka garantier, tillstånd och certifieringar har Salma Bygg?

Vi och våra samarbetspartners har alla behörigheter som krävs för varje specifikt område som vi arbetar inom. Om du är intresserad kan du här läsa mer om varje behörighet och vad den innefattar:

 

19. Hur väljer jag material och produkter?

Som kund väljer du vilka material och produkter du vill ha. Vi beställer och hämtar materialet. När vi gör beställningen får du också tillgång till våra rabatter, ofta upp till 30% i vissa butiker. Vi kan även platsbygga, specialanpassa möbler/moduler eller låta vår fabrik tillverka måttbyggda produkter helt enligt dina önskemål.

 

20. Kan jag lägga till ytterligare arbeten under byggets gång?

Ja, i mån av tid och ekonomiskt utrymme går allt att lösa. Vi har flera duktiga medarbetare som kan sättas in vid behov för att hantera tillkommande arbeten utöver den ursprungliga planeringen.

 

21. Om jag har frågor och betänkligheter under pågående projekt, vem kontaktar jag då?

Har du frågor och funderingar kan du kommunicera dem skriftligen till byggledaren för ditt projekt. För varje projekt skapas en hemlig Facebook-grupp där vi kan kommunicera önskemål, status och frågeställningar.

 

22. Hur fungerar det med slutbesiktning?

Slutbesiktningen sker när byggarbetet är färdigt. Då träffas vi på plats och går tillsammans igenom allt som har gjorts och tittar på alla detaljer – har vi uppnått projektets mål och dina förväntningar? Under det här tillfället går vi också igenom information om skötselråd och vad som kan behöva göras av dig som kund efter byggavslutning (t. ex. instruktioner för inoljning av bänkskivor och dyl.).

 

23. Vad behöver jag göra efter att bygget avslutats?

När bygget är klart gör vi tillsammans en slutbesiktning. Då går vi igenom vad som behövs göras efter att bygget avslutats. Det kan till exempel handla om hur och när man kan starta den nya golvvärmen eller med vad och hur ofta man bör olja in den nya köksbänken. Du får alltid en skriftlig skötselanvisning som är anpassad för just ditt projekt.

 

24. Vad händer om jag inte är nöjd?

Har vi gjort fel kommer vi omgående och rättar till det. Är du ändå inte nöjd, tittar vi närmare på varför. Har kommunikationen brustit eller missförstånd uppstått? Vårt mål är att alltid göra kunden nöjd. Om vi ändå inte kan komma överens tar vi in en extern besiktningsman. På Konsumentverkets hemsida kan du läsa mer om vad du som kund kan göra om du inte är nöjd, klicka här för att läsa mer.

 

25. Om jag inte är nöjd, kan jag då få ett reducerat pris?

Vi arbetar inte med reducerade priser utan rättar tills du som kund är nöjd. Vårt mål är att alltid göra kunden nöjd och om vi skulle göra något fel kommer vi omgående och åtgärdar det.

Hittar du inte svaret du söker?

Tveka inte att höra av dig till oss. Vi ser fram emot att diskutera ditt projekt.