Köksrenoveringar, designade kök och montering av kök

Köksmontering och köksrenovering

Att bygga om sitt kök kan ge hela tillvaron ett lyft. Att välja luckor, diskho och andra detaljer är en del av processen som kan vara svårast att komma igång med – det finns ju så många val!

Design och val av köksleverantör

Vi kan givetvis vara delaktiga i att bestämma knoppar, gardiner och luckor. I de flesta fall har dock kunden en klar vision av slutresultatet anlitar oss för själva monteringen.

Oavsett tillverkare ser vi till att själva arbetet löper smidigt och enligt uppsatt tidsplan och budget. Vi samarbetar med ledande leverantörer av kök och monterar kök från IKEA, Marbodal, Puustelli m.fl.

Konsultation inför jobbet

Det är en bra idé att ta kontakt med oss redan i planeringsstadiet. Vi kommer då hem till dig och mäter, kontrollerar rör, ventilation andra detaljer som påverkar dina möjligheter. Vattenledningar, elektriska installationer och ventilation är i regel fasta installationer och kan upplevas begränsande. Så behöver det inte vara – det är alltid möjligt att flytta allt från golvbrunn till el- och vattenuttag.

Med informationen och måtten du får efter vårt hembesök är det enkelt att beställa kök från valfri leverantör och låta oss ta hand om resten – från rivning till inköp, leverans och bortforsling av gamla vitvaror.

Fullservice inom köksmontering

När vi vet precis vad som ska utföras kommer vi överens om ett start- och slutdatum. Vi vet att det inte är det roligaste att ha byggarbetsplats i hemmet och gör vårt yttersta för att processen ska gå så smärtfritt som möjligt. Du kan räkna med följande:

  • Vi tar med oss emballage till återvinning varje dag
  • Avfall körs till sortering där det tas om hand på rätt sätt
  • Vi håller rent efter oss i hall och trapphus
  • Vi undviker borrning och betongarbeten tidigt på morgonen/sent på kvällen
  • Våra medarbetare pratar svenska eller engelska
  • Vi packar ihop våra verktyg och håller allmänt rent och snyggt efter oss vid arbetsdagens slut
  • Vi är ett miljövänligt bolag och väljer färg, medel och material som inte skadar naturen

Vidare är vi flexibla under arbetets gång – det går alltid att ändra sig om hjärtat plötsligt säger annorlunda. Tilläggsbeställningar offereras och du får ta ställning till förändringar som innebär ökade kostnader innan de utförs.

God kommunikation och bra service

Mindre detaljer som inte fanns med i planeringen eller som uppkommit i ett senare skede, till exempel att välja design på strömbrytare, vill vi göra lätt för dig. Du behöver inte åka från jobbet till en bygghandel för att köpa in en strömbrytaren – vi ordnar det. Skicka oss en länk från en butik så tar vi hand om inköp och installation. Detta gäller även lister, kakelplattor, snickeridetaljer och målarfärg.

Facebook-grupp

För att effektivt kunna kommunicera gällande ditt kök skapar vi en hemlig Facebook-grupp där ni som beställare och berörda parter från Salma Bygg deltar. Här kan vi skriva ned våra funderingar, tilläggsbeställningar, val av lösningar och annat som gäller monteringen. Vi lägger dessutom upp bilder från arbetet dagligen så att du kan följa jobbet var du än befinner dig.

Bilder från köksrenoveringar

Omdömen från kunder

Det börjar med ett samtal

Ta kontakt med oss så kan vi prata om ditt kök,
vi ser fram emot att hjälpa dig!