Attefallshus
– Planering, bygglov och byggnation

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får uppföra attefallshus utan bygglov. Det kan bli en bra intäktskälla som uthyrningsdel eller som ett eget boende till tonårsbarnen.

Attefallshus kräver inte bygglov utan endast en anmälan och ett startbesked. Vi kan hjälpa dig med den anmälan som behövs. Därefter inväntar man ett startbesked innan man kan påbörja byggnationen av sitt attefallshus. Viktigt att komma ihåg är att ett attefallshus är en komplementbyggnad och därför måste det redan finnas ett permanent en- eller tvåbostadshus på tomten.

Design av Attefallshus

Vi har ett flertal ritningar redo för att byggas, och skulle du vilja så kan vi koppla in arkitekter som ser till att attefallshuset passar till din villa rent utseendemässigt. Det finns några saker att tänka på, bland annat begränsningar i storlek och krav på faciliteter som måste finnas, men vi ser till att det blir korrekt.

Bygglov och bygganmälan

För att bygga attefallshus i Stockholm eller andra delar av Sverige krävs inte bygglov. Du behöver dock göra en bygganmälan, något som vi kan hjälpa dig med. Förutsatt att det finns ett permanent bostadshus på tomten får du i de flesta fall bygga attefallshuset oavsett vad som står i detaljplanen angående hur stor del av tomtens area som får bebyggas.

Viktigt att tänka på är att om attefallshuset ska användas som permanentbostad måste det uppfylla kraven på tekniska egenskaper och tillgänglighetskrav för permanentbostäder.

Attefallshus för uthyrning

Många bygger ett attefallshus för att kunns hyra ut och därigenom få en extra inkomst. Det är ingen dum idé, men kräver att det är genomtänkt och uppfyller högt ställda krav på isolering och andra bekvämligheter. Om du vill använda attefallshuset som bostad – antingen permanent eller fritidsbostad – kallas det komplementbostadshus. Då krävs det att man förser huset med tekniska egenskaper och tillgänglighet precis som en permanentbostad. Det gäller till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien, samt möjligheten att förvara saker. Huset måste också vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Attefallshus från idé till utförande

Vi hjälper dig med allt från bygganmälan till ritningar och utförande. Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Tveka inte att ta kontakt med oss för mer information och inspiration.

Sagt om Salma Bygg

Det börjar med ett samtal

Ta kontakt med oss så kan vi prata om att installera din braskamin,
vi ser fram emot att hjälpa dig!