Om Salma Bygg

Vi kan hjälpa dig med mycket – från totalrenoveringar och nybyggen till mindre projekt som renovering av kök och badrum eller att byta fönster. Vi är skickliga på att hitta lösningar på problem och att hjälpa våra kunder förverkliga sina idéer.

De arbeten vi utför följer alltid nödvändiga regler och riktlinjer. Våra hantverkare är yrkesspecialister med stor erfarenhet. Vi arbetar genomgående med moderna verktyg och maskiner som är tidseffektiva och säkra. Vi lägger stor vikt vid kvalitet och att använda rätt material och rätt konstruktioner på rätt ställen.

Från offert till färdigt arbete – så går det till

För att kunna göra vårt jobb på bästa sätt förhåller vi oss till ett antal grundprinciper. Vi behöver givetvis din hjälp och input för att allt ska kunna löpa smidigt. Nedan är viktiga punkter vi önskar att du läser igenom.

Definiera uppdraget

För att vi ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att vi är överens om vad som ska göras. Det första steget är att vi pratas vid på telefon för att vi på Salma Bygg ska kunna göra oss en bild av projektet och stämma av en ungefärlig prisbild.

Det som sker därefter är i regel att vi utbyter material – till exempel att du som kund skickar bilder och ytterligare info vi kan tänkas behöva (ritningar etc.) och att vi från Salma Bygg skickar underlag till dig.

För större projekt gör vi därefter också ett hembesök för att tillsammans med dig som kund definiera vad som ska göras i detalj (ta mått, välja färg, välja material m.m.). Målet med hembesöket är att komma så nära en idé om det färdiga resultatet som möjligt, och detta ligger sedan till grund för offerten. För mindre projekt sker en muntlig överenskommelse efter accepterat pris.

Ta fram en offert

Vi på Salma Bygg lägger stor vikt vid våra offerter och mycket tid på att ta fram dem. De är långt mer än en prislapp och innehåller detaljer och väl avvägd planering för hela projektet. Genom att lägga stor vikt vid förarbetet på det här sättet skapar vi bra förutsättningar för att göra ett bra arbete och en trygghet för dig som kund. 

De kostnader som specificeras i offerten berör:

  • Arbetskostnader
  • Materialkostnader
  • Kostnader för sopsortering och återvinning
  • Kostnader för transporter

I samband med att vi tar fram offerten bestämmer vi tillsammans med dig ett start- och ett slutdatum för arbetet. I detta försöker vi så långt som möjligt att anpassa oss till din planering och dina önskemål så att arbetet sker under former som blir så smidiga som möjliga för dig.

När du som kund godkänner offerten blir den bindande, och vi åtar oss att utföra arbetet enligt den kostnad och planering som finns definierad i offerten. Den fungerar i praktiken som ett avtal.

Om du behöver extra hjälp för att kunna komma igång kan vi också hjälpa till med bland annat ansökan om bygglov eller att ta fram arkitekt- och konstruktionsritningar. Detta gör vi mot ett arvode om 1250 kr/timme.

För mindre projekt (1-2 dagars genomförande) tar vi inte fram en offert utan ger istället ett riktpris för arbetet som vi därefter stämmer av under arbetets gång.

Utföra arbetet

Arbetet startar på det startdatum vi kommit överens om och fortskrider enligt den planering som finns beskriven i offerten. Inför arbetet behöver vi din hjälp att plocka undan ordentligt så att vi kan komma åt att arbeta (till exempel plocka undan möbler, ta ner gardinstänger o.s.v.).

Sluten Facebook-grupp

När arbetet börjar skapar vi en sluten Facebook-grupp, som du som kund väljer vilka som ska ha tillträde. I gruppen lägger vi löpande upp bilder och kommentarer så att du, och de du önskar, ska ha insyn i projektet och enkelt kunna följa arbetet och känna dig trygg i att alla moment görs på rätt sätt och med kvalitet. I Facebook-gruppen kan du även ställa frågor, och vi kan under arbetet ställa frågor till dig. Det kan till exempel handla om att du kan göra val mellan olika alternativ som vi lägger upp bilder på, istället för att du ska behöva ta ledigt från jobbet och följa med ut till en byggvaruhandel och välja på plats. Målsättningen med Facebook-gruppen är alltså att spara tid och underlätta kommunikationen oss emellan under projektet.

Avsluta och besiktiga

Projektet avslutas enligt det slutdatum som vi kommit överens om i offerten. Då plockar vi ihop, sopsorterar och packar undan. När arbetet är klart gör vi också en besiktning tillsammans med dig som kund. 

Kostnadsfri städning

Till sist återstår städning. Salma Bygg samarbetar med professionella städföretag och är du intresserad av en provstädning bjuder vi våra kunder på 3 timmar gratis städning när byggarbetet är klart.

Det här behöver vi från dig som kund

Att renovera eller bygga om hemma kan vara ett omfattande arbete. För att vi ska kunna göra ett så bra och smidigt arbete som möjligt behöver vi det här från dig:

Samarbete

Vi kommer att behöva din hjälp för att arbetet ska bli så bra som möjligt, till exempel att det är ordentligt undanplockat där vi ska arbeta eller att du lägger ner tid och är aktiv i att svara på frågor som kan uppstå under arbetets gång.

Förarbete

Innan vi börjar arbeta kan vi behöva din hjälp att till exempel kolla upp nödvändiga handlingar (bygglov, information från din bostadsrättsförening, ritningar etc.) eller informera dina grannar om att du kommer att renovera. Du behöver även ha koll på din ekonomi så att inte budgeten överskrids.

Förståelse

Vi kommer dessvärre inte ifrån att ditt hem tillfälligt kommer att vara en byggarbetsplats. Vi behöver din förståelse för att även om vi arbetar försiktigt och visar hänsyn så kommer det att låta och damma under arbetets gång.

Respekt

Vi gör vårt bästa för att du ska bli nöjd och vi förväntar oss ett schysst och respektfullt bemötande tillbaka.

Vi bryr oss om miljön!

Vi bryr oss om våra medarbetare och om miljön i stort. Därför undviker vi att hantera giftigt och hälsofarligt material i den omfattning det går.

Utöver det så hanterar vi givetvis vårt avfall enligt gällande regler, vilket innebär källsortering och ansvarsfull destruktion. Vi använder gärna Freightbags patenterade system för enkel hantering av avfall. Se gärna filmen nedan för mer info.

Freightbag har utvecklat smarta pirror och säckar för enklare återvinning och hantering av byggavfall. Läs gärna mer på www.freightbag.se.