Bergvärme i Örebro

Bergvärme utgör en värmelösning för framtiden, genom att ta tillvara på och utnyttja den naturliga värmen i marken för uppvärmning av hem och byggnader.

En värmepump anpassad för denna energityp möjliggör utvinning av energi från berggrunden för omvandling till användbar värmeenergi. Bergvärme är däirför inte bara energieffektivt och miljövänligt utan ger även möjlighet till reducerade uppvärmningskostnader på längre sikt.

Oavsett i vilken del av processen du befinner dig kan vi med vår expertkunskap vara till hjälp, allt från kostnadsberäkning till utförande. Med vårt utbud av marknadens toppkvalitetsprodukter är vi glada över att kunna erbjuda kostnadseffektiva värmelösningar och kylning.

Vi installerar bergvärme i:

Bergvärme som värmekälla

Bergvärme är en välgenomtänkt och effektiv uppvärmningslösning för hem och byggnader, som har flertalet fördelar. Bergvärme är i grund och botten en miljövänlig lösning. Genom att dra nytta av värmeenergin i marken – en naturlig och oändlig resurs, genererar bergvärme inte CO2-utsläpp eller andra skadliga utsläpp som påverkar miljön negativt. Bergvärme är därför ett utmärkt alternativ om man vill minska sitt beroende av fossila bränslen.

Effektivitet

En av de stora styrkorna med bergvärme är dess höga energieffektivitet. Systemet gör att man kan utnyttja markens redan befintliga värmeenergi och det genererar betydligt mer energi än vad som krävs för uppstart. Man får med andra ord ut mer värmeenergi än vad som används, vilket leder till minskad energiförbrukning och långsiktigt lägre kostnader. Detta är en ekonomisk lösning för både hushåll och företag.

Underhåll och skötsel

Utöver det är bergvärme känt för sin stabilitet och tillförlitlighet. Marken fungerar som en naturlig värmekälla och behåller en relativ konstant temperatur året om, oavsett lufttemperatur. Detta innebär att bergvärme kan leverera tillräckligt med värme även under kyliga vintrar eller vid extrem temperaturvariation. Man slipper oroa sig över att systemet påverkas av vädret, vilket innebär en säker uppvärmningslösning.

När det kommer till livslängd och underhåll är bergvärmeanläggningar tåliga och kräver minimalt med skötsel. Jordvärmeslangarna, som används för att cirkulera vätska och överföra värmeenergin till och från marken, är utformade för att hålla länge. Detta betyder att man kan räkna med ett långt liv för bergvärmesystemet, utan större bekymmer.

Värmesystem som fungerar för dig – Salma VVS hjälper till.

Vi hjälper dig med allt från energikonsultering till inköp och montering. Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Vi har en egen underavdelning som arbetar med värmesystem. Kolla gärna in hemsidan och boka tid med vår egen energikonsult så hjälper vi dig vidare med rätt beslut efter just dina förutsättningar.

Sagt om Salma Bygg

Det börjar med ett samtal

Ta kontakt med oss så kan vi prata om att installera bergvärme hos dig,
vi ser fram emot att hjälpa dig!