Relining i Stockholm

Relining har på senare år blivit ett populärt alternativ till stambyte i både stora fastigheter och privatbostäder. Den mest uppenbara fördelen är givetvis kostnaden jämfört med att riva upp väggar och golv för att byta alla rör.

Relining är enkelt uttryckt en renovering av avloppsrör som utförs i befintliga rör. Man slipper bila upp och byta ut rören som ligger, utan går istället via insidan av rören och behandlar dem med en slitstark yta av härdad plast. Det är kostnadseffektivt och kan utföras utan att påverka de boende (bortsett från perioder av bortkopplat vatten).

Var du än befinner dig i processen är vi redo att bistå med vår expertis – från kostnadskalkyl och offert till utförande.

Vi utför relining i:

Vad är relining

Relining av rör är en process där en ny beläggning appliceras på insidan av befintliga rör för att återställa deras funktionalitet. Denna metod används främst för att reparera eller förnya avloppsrör och avloppssystem. Genom relining kan man förhindra läckage och korrosion i rör, vilket förlänger deras livslängd och minskar risken för framtida skador. Processen innefattar rengöring och förberedelse av röret, applicering av en polymerbeläggning och slutligen härda beläggningen för att skapa en stark och tät yta. Relining av rör är en kostnadseffektiv lösning jämfört med att byta ut hela rörsystemet, eftersom det minimerar material- och arbetskostnader. Det är också en mer miljövänlig metod eftersom det minskar behovet av att producera och installera nya rörmaterial.

Vad är skillnaden mot stambyte?

Stambyte och relining skiljer sig åt genom att stambyte innebär att byta ut hela rörsystemet medan relining handlar om att applicera en beläggning på befintliga rör. Stambyte är en dyrare och mer omfattande process som kräver rivning och installation av nya rör, medan relining är snabbare och billigare. Stambyte ger ett helt nytt rörsystem, medan relining förnyar de befintliga rören. Stambyte möjliggör anpassningar och förbättringar i rörsystemet, medan relining behåller den befintliga strukturen. Stambyte är nödvändigt vid allvarliga skador eller föråldrade rör, medan relining används för mindre skador och förebyggande underhåll.

Hur går det till?

Processen innefattar inspektion, rengöring och applicering av en polymerbeläggning på rörets insida. Beläggningen skapar en korrosionsbeständig yta och härdas för att ge strukturell stabilitet. Efter härdning genomförs en slutlig inspektion för att säkerställa kvaliteten. Relining möjliggör kostnadseffektiv reparation och förnyelse av befintliga rör utan att behöva byta ut hela rörsystemet.

Relining för BRF:er och villor

Vi hjälper dig med allt från inledande kostnadsförslag till slutinspektion. Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Vi har en egen underavdelning som arbetar med relining. Kolla gärna in hemsidan och boka tid med våra experter så hjälper vi dig vidare med rätt beslut efter just dina förutsättningar.

Sagt om Salma Bygg

Det börjar med ett samtal

Ta kontakt med oss så kan vi prata om relining från start till slut.
Vi ser fram emot att hjälpa dig!