Relining i Örebro

Relining har blivit alltmer eftertraktat som val vid rörrenoveringar i både storskaliga byggnader och privata hem under senare år. Den främsta fördelen ligger givetvis i kostnadsaspekten när man jämför med att behöva demontera väggar och golv för att byta ut samtliga rör.

I enkla termer beskrivet, innebär relining en restaurering av avloppsrör genom att arbeta inuti befintliga rör. Det finns inget behov av att knacka upp och ersätta de förlagda rören, då proceduren omfattar en behandling från insidan som resulterar i en slitstark ytskikt av härdad plast. Det är kostnadseffektivt och kan implementeras utan störning för de boende (med undantag för tillfälligt avstängd vattenförsörjning).

Oavsett var du befinner dig i din process kan vi bistå med vår specialkompetens – allt från kostnadsberäkning och offert till utförande.

Vi utför relining i:

Vad är relining

Relining av rör är en procedur där en ny yta appliceras på insidan av existerande rör för att återuppbygga dess funktion. Denna teknik används främst för att reparera eller förnya avloppsrör och avloppssystem. Genom att utföra relining kan man förhindra läckor och korrosion i rör, vilket förlänger rörens livslängd och minskar risken för framtida skador. Proceduren innefattar rengöring och förberedelse av röret, tillämpandet av en polymerbeläggning och sist men inte minst härdning av ytskiktet för att skapa en stark och tät yta. Relining av rör är en kostnadseffektiv lösning i jämförelse med att byta ut hela rörsystemet, på grund av att det minimerar material- och arbetskostnader. Det är dessutom en mer miljövänlig metod då det minskar behovet av produktion och installation av nya rörmaterial.

Vad är skillnaden mot stambyte?

Stambyte och relining är olika i det att stambyte innebär byte av hela rörsystemet medan relining involverar applicering av ytskikt på nuvarande rör. Att genomföra ett stambyte är en dyrare och mer omfattande process som kräver att nya rör ska rivs och installeras, medan relining är snabbare och billigare. Ett genomförande av stambyte innebär ett komplett nytt rörsystem, medan relining förnyar de befintliga rören. Stambyte möjliggör anpassningar och förbättringar av rörsystemet, medan relining bevarar den nuvarande strukturen. Stambyte är nödvändigt vid omfattande skador eller vid föråldrade rör, medan relining används vid mindre skador och förebyggande underhåll.

Hur går det till?

Procedurer inkluderar inspektion, rengöring och applicering av polymerbeläggning på rörens insida. Ytskiktet skapar en yta motståndskraftig mot korrosion och härdas för att ge strukturell stabilitet. Efter härdningsfasen sker en sista inspektion för att garantera kvalitetsstandarden. Relining ger ett kostnadseffektivt sätt att reparera och förnya nuvarande rör utan att bytet av hela rörsystemet blir nödvändigt.

Relining för BRF:er och villor

Vi hjälper dig med allt från inledande kostnadsförslag till slutinspektion. Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Vi har en egen underavdelning som arbetar med relining. Kolla gärna in hemsidan och boka tid med våra experter så hjälper vi dig vidare med rätt beslut efter just dina förutsättningar.

Sagt om Salma Bygg

Det börjar med ett samtal

Ta kontakt med oss så kan vi prata om relining från start till slut.
Vi ser fram emot att hjälpa dig!