Relining i Västerås

Relining har under de senaste åren etablerat sig som ett populärt alternativ till stambyte, både för större fastigheter och enskilda bostäder. Det mest framträdande pluset är naturligtvis de reducerade kostnaderna jämfört med att bryta upp väggar och golv för att byta ut samtliga rör.

Relining är enkelt uttryckt en renovering av avloppsrör som utförs i befintliga rör. Man slipper bila upp och byta ut rören som ligger, utan går istället via insidan av rören och behandlar dem med en slitstark yta av härdad plast. Det är kostnadseffektivt och kan utföras utan att påverka de boende (bortsett från perioder av bortkopplat vatten).

Var du än befinner dig i processen är vi redo att bistå med vår expertis – från kostnadskalkyl och offert till utförande.

Vi utför relining i:

Vad är relining

Relining av rör är en procedur där ett nytt lager appliceras på insidan av befintliga rör för att återställa deras funktion. Denna metod används i främsta hand för att reparera eller byta ut avloppsrör och avloppssystem. Genom relining kan man förhindra läckor och korrosion i rören, vilket förlänger deras livslängd och minskar risken för framtida skador. Processen innefattar rengöring och förberedelse av röret, applicera en polymerbeläggning och till sist härdar beläggningen för att skapa en stark och tät yta. Relining av rör är ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med att byta ut hela rörsystemet, eftersom det minskar kostnaderna för material och arbete. Dessutom är det ett mer miljövänligt val eftersom det minskar behovet av att tillverka och installera nya rörmaterial.

Vad skiljer relining från stambyte?

Skillnaderna mellan stambyte och relining ligger i att stambytet ersätter hela rörsystemet medan relining bara lägger på en beläggning på befintliga rör. Stambyte är en dyrare och mer omfattande process som kräver rivning och installation av nya rör, medan relining snabbare och billigare. Stambyte ger ett helt nytt rörsystem, medan relining förnyar de redan befintliga rören. Stambyte tillåter anpassningar och förbättringar av rörsystemet, medan relining bibehåller den existerande strukturen. Stambyte är nödvändigt vid allvarliga skador eller om rören är föråldrade, medan relining utnyttjas för mindre skador och förebyggande underhåll.

Hur går processen till?

Processen innebär att man först inspekterar, sedan rengör röret och applicerar en polymerbeläggning på dess insida. Beläggningen skapar en korrosionsbeständig yta och härdas för att ge strukturell stabilitet. Efter härdning genomförs en slutlig kontroll för att säkerställa kvaliteten. Relining möjliggör en kostnadseffektiv reparation och förnyelse av redan befintliga rör utan att behöva byta ut hela rörsystemet.

Relining för BRF:er och villor

Vi hjälper dig med allt från inledande kostnadsförslag till slutinspektion. Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Vi har en egen underavdelning som arbetar med relining. Kolla gärna in hemsidan och boka tid med våra experter så hjälper vi dig vidare med rätt beslut efter just dina förutsättningar.

Sagt om Salma Bygg

Det börjar med ett samtal

Ta kontakt med oss så kan vi prata om relining från start till slut.
Vi ser fram emot att hjälpa dig!