Relining i Uppsala

Under de senaste åren har relining blivit ett allt mer populärt alternativ till stambyte i både stora byggnader och privata hem. Den mest framträdande fördelen är naturligtvis kostnaden i jämförelse med att bryta upp väggar och golv för att byta ut alla rör.

För att säga det enkelt, så innebär relining en renovering av avloppsrör som utförs inuti de existerande rören. Det innebär att man inte behöver bryta upp och byta ut de befintliga rören, utan går istället in i rören och behandlar dem med en hållbar yta av plast. Detta är kostnadseffektivt och kan utföras utan att störa invånarna (förutom perioder av avstängt vatten).

Oavsett var du befinner dig i processen är vi redo att hjälpa till med vår expertis – från kostnadsberäkning och offert till utförandet.

Vi utför relining i:

Vad är relining

Relining av rör innebär en process där ett nytt skikt appliceras på insidan av de befintliga rören för att återställa deras funktion. Denna metod används huvudsakligen för att reparera eller förnya avloppsrör och avloppssystem. Via relining kan man förhindra läckage och korrosion i rören, vilket förlänger deras livslängd och minskar risken för framtida skador. Processen innefattar rengöring och förberedning av röret, applicering av en polymerbeläggning och slutligen härdning av beläggningen för att skapa en stark och tät yta. Relining av rör är en kostnadseffektiv lösning jämfört med att byta ut hela rörsystemet, eftersom det minimerar material- och arbetskostnader. Det är också en mer miljövänlig metod eftersom det minskar behovet av att producera och installera nya rörmaterial.

Vad är skillnaden mot stambyte?

För stambyte byter man ut hela rörsystemet medan relining innebär att man applicerar en beläggning på de befintliga rören. Stambyte är en dyrare och mer omfattande process som kräver rivning och installation av nya rör, medan relining är snabbare och billigare. Stambyte ger ett helt nytt rörsystem, medan relining förnyar de befintliga rören. Stambyte möjliggör anpassningar och förbättringar i rörsystemet, medan relining behåller den befintliga strukturen. Stambyte är nödvändigt vid allvarliga skador eller föråldrade rör, medan relining används för mindre skador och förebyggande underhåll.

Hur går det till?

Processen innefattar inspektion, rengöring och applicering av en polymerbeläggning på insidan av röret. Beläggningen skapar en yta som motstår korrosion och härdas för att ge strukturell stabilitet. Efter härdning görs en slutlig inspektion för att säkerställa kvaliteten. Relining gör det möjligt att reparera och förnya befintliga rör på ett kostnadseffektivt sätt utan att behöva byta ut hela rörsystemet.

Relining för BRF:er och villor

Vi hjälper dig med allt från inledande kostnadsförslag till slutinspektion. Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Vi har en egen underavdelning som arbetar med relining. Kolla gärna in hemsidan och boka tid med våra experter så hjälper vi dig vidare med rätt beslut efter just dina förutsättningar.

Sagt om Salma Bygg

Det börjar med ett samtal

Ta kontakt med oss så kan vi prata om relining från start till slut.
Vi ser fram emot att hjälpa dig!